اخبار
نمایشگاه فن بازار استان زنجان با حضور شرکت آدنا صنعت آیاز برگزار شد
بازدید دکتر ستاری معاونت محنرم علمی ریاست جمهوری از غرفه آدنا صنعت آیاز در افتتاحیه مرکز نوآوری صنعت غذا
حضور مدیرعامل شرکت آدنا صنعت آیاز درجلسه ارزیابی طرح های فناورانه مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا
شرکت آدنا صنعت آیاز در پارک علم و فناوری استان زنجان مستقر شد
1399/09/30

بازدید دکتر ستاری معاونت محنرم علمی ریاست جمهوری از غرفه آدنا صنعت آیاز در افتتاحیه مرکز نوآوری صنعت غذا

در حاشیه افتتاحیه مرکز نوآوری غذا دکتر سورنا ستاری معاونت محترم علمی ریاست جمهوری از غرفه شرکت آدنا صنعت آیاز و محصولات نوآورانه این شرکت بازدید نمودند.
منبع