اخبار
نمایشگاه فن بازار استان زنجان با حضور شرکت آدنا صنعت آیاز برگزار شد
بازدید دکتر ستاری معاونت محنرم علمی ریاست جمهوری از غرفه آدنا صنعت آیاز در افتتاحیه مرکز نوآوری صنعت غذا
حضور مدیرعامل شرکت آدنا صنعت آیاز درجلسه ارزیابی طرح های فناورانه مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا
شرکت آدنا صنعت آیاز در پارک علم و فناوری استان زنجان مستقر شد
۱۴۰۰/۰۹/۱8

نمایشگاه فن بازار استان زنجان با حضور شرکت آدنا صنعت آیاز برگزار شد

نمایشگاه فن بازار که هر ساله توسط پارک علم و فناوری استان زنجان در محل نمایشگاه های بین المللی کاسپین برگزار می شود امسال نیز با حضور شرکت آدنا صنعت آیاز در بخش پارک علم و فناوری استان زنجان برگزار گردید.
عموم علاقه مندان و استاندار محترم جناب آقای دکتر افشارچی از غرفه شرکت آدنا صنعت آیاز در این نمایشگاه بازدید نمودند.