درباره ما
شرکت سهامی خاص آدنا صنعت آیاز در چهارم اردیبهشت سال 1399 با هدف تامین قطعات وارداتی تاسیس شد. این شرکت در برهه زمانی بسیار حساس که کشور با تحریم های ایالت متحده و همچنین شیوع ویروس کرونا که بسیاری از صنایع به دلیل کمبود قطعات مصرفی و قطعات تعمیری که با صرف هزینه هنگفت وارد می شد پا به عرضه نهاد.