اخبار
نمایشگاه فن بازار استان زنجان با حضور شرکت آدنا صنعت آیاز برگزار شد
بازدید دکتر ستاری معاونت محنرم علمی ریاست جمهوری از غرفه آدنا صنعت آیاز در افتتاحیه مرکز نوآوری صنعت غذا
حضور مدیرعامل شرکت آدنا صنعت آیاز درجلسه ارزیابی طرح های فناورانه مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا
شرکت آدنا صنعت آیاز در پارک علم و فناوری استان زنجان مستقر شد
1399/03/01

شرکت آدنا صنعت آیاز در پارک علم و فناوری استان زنجان مستقر شد

شرکت آدنا صنعت آیاز در اردیبهشت سال جاری موفق به پذیرش در پارک علم و فناوری استان زنجان شد و پس از طی مراحل اداری دفتر این شرکت در واحد رشد، واقع در شهرک نصر زنجان استقرار یافت. آدرس: زنجان شهرک نصر خیابان نصر جنب هنرستان هنر های زیبا پارک علم و فناوری استان زنجان واحد 9 شرکت آدنا صنعت آیاز