محصولات

بومی سازی غلتک های ریسندگی

یکی از قطعات مصرفی و وارداتی شرکت های ریسندگی غلتک های بخش ریسندگی می بود که به دلیل تحریم تامین این قطعات با مشکل مواجه گشته بود. شرکت آدنا صنعت آیاز در راستای کاهش وابستگی این شرکت به واردات، اقدام به بومی سازی و بهینه سازی این قطعه نموده است که این قطعه پس از تولید از حالت مصرفی خارج می گردد و می توان آن را به مدت طولانی از آن استفاده نمود. شرکت نخ تایر صبا سالانه اقدام به واردات 1500 عدد از این قطعه می کرد که پس از تولید این قطعه این شرکت صرفه جویی 15000 دلاری کرده است.